Su  Arıtma  Sistemleri
Su Sertlik Birimleri ve Çevrimleri


Su Sertliği Nedir ?

Sert su; en basit ifadeyle içerisinde çözünmüş olarak kalsiyum, magnezyum iyonlarını bulunduran suya denir ve Halk arasında kireçli su olarak tanımlanır.
Doğal sularda yalnızca kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunmaz. Kalsiyum ve magnezyumun karbonat ve bikarbonat tuzlarıyla, magnezyum klorid, magnezyum sülfat, kalsiyum klorid, kalsiyum sülfat tuzları, sodyum, potasyum vb. anyonlar ile sülfat, klorür, karbonat, bikarbonat vb. katyonlar da su içerisinde değişik miktarlarda bulunur ve sertliğe neden olur, ancak su içerisinde genelde kalsiyum ve magnezyum iyonlarına göre ihmal edilecek kadar az miktarda bulunduklarından dolayı, suda bulunan kalsiyum ve magnezyumun toplam miktarına kısaca sertlik veya toplam sertlik denir.
Yağmur suyunda sertlik yoktur. Ancak bu su yeryüzüne inince, su kaynağının geçtiği toprakların, kayaların vb. cinsine göre çeşitli maddeleri ve bu arada kalsiyum ve magnezyumu da değişik miktarlarda çözerek bünyesine alır. Onun için değişik yerlerdeki akarsu, göl, kuyu suyu vb. su kaynaklarının sertlikleri de değişik olur.

Sular sertlik derecelerine göre, aşağıdaki gibi sınıflandırılabilirler: 

Toplam Sertlik(°Fransız) Sınıflandırma
0-5 (°F) çok yumuşak su
5-10 (°F) yumuşak su
10-20 (°F) orta sertlikte su
20-30 (°F) sert su
>30 (°F) çok sert su
SERTLİK BİRİM ÇEVRİMLERİ
Sertlik Birimleri
Alman
(°dH)
Fransiz
(°F)
İngiliz
(°E)
CaCO3
(ppm)
Grain
(°Gr)
mmol/L
mval/L
1 Alman
1
1,78
1,25
17,85
1,04
0,17
0,35
1 Fransız
0,56
1
0,70
10,0
0,58
9,99
0,20
1 İngiliz
0,80
1,43
1
14,25
0,83
0,14
0,28
1 CaCO3
5,60
0,10
7,00
1
5,85
10,00
2,00
1 Grain/Gal
0,96
1,71
1,20
17,12
1
0,17
0,34
1 mmol/L
5,61
10,00
7,00
100,0
5,85
1
2
1 mval/L
2,80
5,00
3,51
50,00
2,92
0,50
1KAYNAK : www.cactus2000.de

© permoakdeniz.com