Su  Arıtma  Sistemleri

RO Membran etkinliğinin hesaplanması

   
RO Giriş Suyu TDS:
                                                                                
RO Çıkış Suyu TDS:
                                                                                
       
   
  Membran Etkinliği:


TDS (ppm)

TDS TDS (Total Dissolved Solids ) Nedir?

Suda Toplam Çözünmüş Katı Madde olarak ta anlaşılan TDS, suların mineral ve iyon zenginliğini gösteren önemli parametrelerden bir tanesidir.

Birimi; mg/litre veya ppm (Parts Per Million) ile ifade edilir

İletkenlik (EC)

İletkenlik (Electrical Conductivity) Nedir?

Su kalitesinin belirlenmesinde araştırılan parametrelerden birisi de suyun iletkenlik değerinin belirlenmesidir. İletkenlik çözelti içinde iki elektrot arasındaki elektrik akımıdır. Elektrik akımı geçişi çözelti içindeki iyonlar tarafından yapılmaktadır. İletkenlik suyun saflığını belirleyen bir özelliktir. Suyun iletkenliği ne kadar az ise içerisindeki iyonlar da o kadar azdır.

Birimi; Siemens/cm' dir. Katları; mS/cm(mili siemens). µS/cm (mikro siemens) ile ifade edilir

1 TDS / ppm = 1,56 µS/cm
1 µS/cm = 0,640 TDS / ppm
1 mS/cm = 640 TDS / ppm
1 µS/cm = 0,00000100 Siemens/cm
1 µS/cm = 0,00100 mS/cm

© permoakdeniz.com