Su  Arıtma  Sistemleri


LEGİONELLA


Otel Klimalarından ve Su Depolarından Gelen Sinsi Düşman


1976 Yılında Amerikan Lejyon kongresinde üye olan kişiler arasında sebebi bilinmeyen bir zatürre türü görüldü.
Zatürre içeren multisistem hastalığı olan kişiler legionnaries hastalığına sahip olarak adlandırıldı. Toplam 182 vaka kaydedildi ve hastaların 29'u öldü. Ocak 1997'de hastalık kontrol merkezinde (CDC) Dr. Joseph Mc Dade tarafindan hastalığın etyolojik ajanı bulundu. Böylece tıbbi bir sır çözüldü ve yeni bir bakteri familyası legionellace keşfedildi. Bugüne kadar 20 'ye yakın türü bulunmuştur.

Legionella organizmaları zor büyüyen spor oluşturmayan çok şekilli gram negatif bakterileridir. Lepionellaceae aerobiktir ve beslenmesi bağımsızdır. Gelişmek için Lcysteine ve demir tuzlarına ihtiyaç duyarlar. Bunlar Buffered Charcoal Yeast Ekstrad agar (BCYE)dan sağlanabilir. Fakat katı agarda klinik mikrobiyoloji labaratuvannda solunum örneklerinde (Specirren) kullanılan farklılaştırılmış agar ortamında gelişemezler.
Legionellanın kesin idendifikasyonu DNA hibridasyonu çalışmalarını gerektirir.

Legionellanın daha yaygın olarak zatürrenin bir formu olarak tanımlanmıştır. En erken semptomları tipik olarak halsizlik kas ağrıları ve hafif baş ağrısıdır. Birinci gün hasta hızlı bir kuru öksürük başlangıcı ve titremeyle birlikte yükselen ateşle (38.8-40) karşı karşıya kalır.
Bir çok hastada karın ağrısı ve gastrain testin semptomları (Bulantı, kusma ve ishal gibi) oluşur. Hemodiyalizde böbrek ve kalp nakli yapılan hastalarda ve diğer cerrahi hastalarda lejyon hastalığı gibi hastalık ve ölüm oranının temel sebebidir ve ölmuş kişilerin bulunduğu otellerde kalan yolcularda legionella sıklıkla görülmektedir.

Hastalığa hassasiyeti artıran diğer potansiyel sebepler Diabets Mellitus (şeker hastalığı), alkol, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı içerir. Sigara kullanımında bu sebeplerden biri olduğu düşünülmektedir.Diğer sebepten, çevredeki konsantre virülen legionella organizmaları ile karşı karşıya kalmaktadır.
Çoğu vakalarda teşhisin zor olduğundan, önemi bilinmediğinden veya turizme zarar vereceği düşünülerek rapor edilen vakalar azdır.

Legionella'nin suni su sistemlerinde varlığı kesin olarak belirlenmiştir.
Legionella'nin soğutma kuleleri sularında, sıcak su kaynakları için kullanılan pompalama sistemlerinin içindeki metal yüzeylerde sıkça bulunmaktadır.
Legionella duş başlarında ve banyo sularında tekrarlanmış gözlemlerle izole edilmiş olmasına rağmen epidemiolojik kanıtlar bu sularla banyo yapmanın veya duş almanın Legionellasis'e neden olma ihtimalinin zayıf olduğunu göstermiştir.

Legionellasis salgını veya ihtimaline karşı suların 1.5 ppm serbest klor olacak şekilde devamlı klorlanması mümkündür. Fakat bu durum pompalarda ve tesisatta korozyona sebep olur. Ayrıca trihalometandan dolayı toksit etkisi de olabilir, ultaviyole, ozonlama veya (gümüş, bakır) gibi iz metaller ilavesi ile dezenfeksiyon da mümkündür.

© permoakdeniz.com