Su  Arıtma  Sistemleri


Klor Ölçümü Nasıl Yapılmalı?

Havuz / depo sularında klor ölçümü yaparken öncelikle Serbest Klor, Bağlı Klor ve Toplam Klor ölçümlemelerinin neler olduğunu öğrenmemiz gerekir.

Serbest Klor ;

Havuz veya depo suyu içinde bakteri ile reaksiyona girmemiş, suya girebilecek bakteriyi yok etmek için bekleyen klora , serbest klor denir.

Havuz suyunda 1-3 ppm aralığında serbest klor bulunması gerekir.

Serbest klor DPD1 hapı ile ölçülür. Test kiti içinde klor ölçüm gözüne atılarak eritilen DPD1 hapı klor ölçüm gözünde koyu pembe bir renk oluşmasına sebep olur.

Bağlı Klor ;

Havuz suyu içinde bakteri ile reaksiyona girmiş ama bakteriyi parçalayamayıp kloramin basamağındaki klor miktarına denir.

Havuz suyunda kabul edilebilir max. Bağlı klor miktarı 0.6 ppm dir. Bunun üzerindeki bir oranda mutlaka klor şoklaması yapılması gerekir.

Bağlı klor miktarı = Toplam Klor - Serbest klor 'dir.

Toplam Klor ;

Havuz suyunda serbest klor ile birlikte bağlı klor oranının toplamına denir.

Toplam klor miktarı ölçümü, DPD1 ile yapılan Serbest Klor ölçümünden sonra klor ölçüm gözündeki aynı suyun içine DPD3 hapı atılarak yapılan ölçüm değeridir.

Eğer suda Bağlı klor yok ise DPD3 ile yapılan ölçüm ile DPD1 ile yapılan ölçüm aynı sonucu verecektir.

Sıvılı test kitlerinde kullanılan sıvı rejantı OrtoTolidin maddesidir. Bu rejant diret olarak havuz suyundaki Toplam Klor miktarını göstermektedir. Oysa bizim için önemli olan havuza gelecek bakteriyle savaşacak Serbest Klor miktarı ve her türlü iritasyona sebep olan Bağlı Klor miktarlarının bilinmesidir. OrtoTolidin ile yapılan Toplam Klor miktarının ölçülmesi, bizi havuzda yüksek klor var zannı ile yanıltabilir.

Klor ölçümü için DPD1 ve DPD3 rejantları kullanılarak yapılacak ölçümler, sağlığımız için çok önemlidir.

Bağlı klor = DPD3 - DPD1 ( Bu oran 0.6 ppm'i geçmemelidir. Aksi halde klor şoklaması yapılması gerekir.)

Sudaki pH değeri 7'nin altına düştükçe klorun etkisi artar.

Özellikle organik maddeleri az olan sularda pH 6-6.5 arasında koku ve lezzet vermeyecek kadar az bir klorla suyu 10-15 dakikada tamamen sterilize etmek bile olasıdır.

Aksine pH yükseldikçe klorun etki süresi gecikir ve etkisi azalır.

Belediyeler suyu 0,5 - 0,7 ppm/Litre klorlayarak şebekeye verir.Bu klor suyun depoya dolmasıyla serbest kalır ve 3 - 5 saat içinde yok olur.

Sağlık bakanlığına göre kullanma ve içme suyunda olması gereken klor miktarı 0,5 - 0,7 ppm /Litre dir. Bu oranı bakiye klor ölçüm kiti kullanarak kontrol edebilirsiniz.

Kloru tamamen uçmuş suya tonda 8 gram % 15 aktiviteli sodyum hipoklorit atarak 0,5 - 0,7 ppm klor içeren güvenilir su elde edebilirsiniz.
Bilgi olarak sunulmuş olup, klor ölçüm rejant ve kimyasal satışımız yoktur.© permoakdeniz.com