Su  Arıtma  Sistemleri


Evsel Kabinli Tip Su Yumuşatma Cihazları

Kabinli tip su yumuşatma cihazları Kabinli tip su yumuşatma cihazları Kabinli tip su yumuşatma cihazları Kabinli tip su yumuşatma cihazları Örnek Uygulama
          Evde su arıtma gereklimi?

Evsel tip su yumuşatma cihazları; su sayacı sonrasına daire ana girişine veya kireçten korunması istenilen cihazın (çamaşır makinası, bulaşık makinası, gün ısı vb.) öncesine bağlanarak, sudaki kireci almak suretiyle gerek tesisat, gerekse su ile temas halinde çalışan makinaların kullanım ömürlerini uzattığı gibi, günlük hayatta yaşam kalitesini arttırmaktadır.

Cihazdan sürekli yumuşak su alınabilmesi için, ham su sertliği ve dairedeki su tüketimi göz önüne alınarak cihaz programlanmakta ve bu programa bağlı herhangi bir müdahaleye gerek olmadan rejerenasyon işlemini otomatik olarak gerçekleştirmektedir.
Kullanıcının belirli aralıklarla tuz tankı içerisindeki tuz seviyesini kontrol etmek dışında herhangi bir müdahalede bulunması gerekmez.

Cihaz her rejerenasyonda mineral hacmine bağlı yaklaşık olarak 2-20 Kg. tuz tüketimi yapmaktadır.
Kabinet tip cihazlar mineral tüpü ve tuz tankı bütünleşik, kompakt yapıda olması nedeniyle az yer kaplamakta ve evsel kullanımda daha çok tercih edilmektedir.
Cihazın monte edileceği mahalde atık suyun gideceği bir gidere (yer sifonu) ve elektrik prizine ihtiyaç vardır. Cihazın toplam elektrik tüketimi 3-7 Watt kadardır.
cihazın evsel kullanımlarda karşı basınç nedeniyle yaptığı basınç düşümü hissedilmeyecek düzeyde olup, Rejerenasyon işleminin sağlıklı yapılabilmesi için giriş su basıncının en az 2,5 bar olması tavsiye edilmektedir.


Cihaz kapasite seçimi ve Örnek kullanım;

4 kişilik bir dairenin aylık ortalama su tüketiminin 18 m3, Ham su sertliğinin 35 Fransız olduğu varsayılırsa,
Cihazın çevrim debisi (cihazın yumuşatacağı su miktarı) 1,3 m3 olacaktır.
Başka bir deyimle, cihaz üzerinden 1,3 m3 su geçirdikten sonra sert su vermeye başlayacak ve rejerenasyon ihtiyacı duyacaktır ve cihazın zaman kontrollü valflerde 2 günde bir, debi kontrollü valflerde 1,3 m3 de bir rejerenasyona girecek şekilde programlanması gerekmektedir.

  • Dairedeki su tüketimi ve/veya ham su sertliği değiştikçe rejenerasyon periyodu da değişecektir.
  • Zaman kontrollü valfler yapıları gereği üzerinden geçirebileceğinden fazla veya az su geçmesi yıkama periyodunu değiştirmez.
  • Debi kontrollü valflerde üzerinden gecen su otomatik olarak ölçüldüğünden rejerenasyon periyodu su kullanımına bağlı değişim gösterir.


  • Basit çalışma prensibi ve ekonomik olması nedeniyle günümüzde en yaygın olarak kullanılan valflerden birisi Fleck 5600 Valftir. Valfin rejerenasyon (yıkama) süresi toplamda 2 saat civarındadır. Bir rejerenasyonda yaklaşık olarak 220 litre atık su üretir. Rejerenasyon evreleri, tuz tankı dolum süresi dışında sabit olup hiç bir suretle değiştirilemezler.(Elektro mekanik valflerde)
    Aynı kapasite Permo ve Runxin Keramis valflerinin rejerenasyon süresi giriş su basıncına bağlı maksimum 55 dakika olup, tüm rejerenasyon evreleri ayarlanabilmektedir. Bu da Permo ve Runxin Keramis valflerini emsallerine göre çok daha ekonomik yapmaktadır ki bu nedenle gerek atık su (ortalama 110 litre) gerekse tuz tüketimleri emsallerinden daha az olup, işletme maliyetleri daha düşüktür.              Su Yumuşatma Cihazı Seçim Hesapları


    © permoakdeniz.com