Çevrim debisinin hesaplanması
Ham Su Sertliği   (Fransız)
Mineral Miktarı     Litre
 
Cihaz yaklaşık her    - -    m3 de bir rejenerasyona girecektir.