Su  Arıtma  Sistemleri


Su Arıtma Nedir ?
İçilmesinde, kullanılmasında veya çevreye bırakılmasında (atıksu) sakınca bulunan suların, kirletici parametrelerinden arındırılmasına "Su Arıtma" denir.

Su arıtma işlemi; Arıtımı yapılacak olan ham suyun özelliği ve tüketicinin kullanım yerine göre talep ettiği kriterler belirlenerek genellikle suyun filtrasyonu, yumuşatılması ve dezenfeksiyonu yapılarak sağlanmaktadır.

Firmamız;
Filtrasyon işlemini; seperatör filtre, kum filtresi, karbon filtresi, torba filtre, kartuş filtrasyon, ve memran filtrasyon cihazlarıyla,
Yumuşatma işlemini; su yumuşatma cihazlarıyla,
Dezenfeksiyon işlemini; kimyasal dozajlama ve ultraviole su sterilizatör cihazlarıyla yapılmaktadır.

Filtrasyon Cihazları
Ham suda bulunan ve bulanıklığa neden olan askıda kaba partiküllerin alınması, suda bulunan veya bulunması muhtemel tat, koku, renk, klor ve klor bileşikleriyle sudaki organik maddelerin sudan uzaklaştırılması amacıyla kullanılmaktadır. Filtrasyon işlemlerinde istenilen her amaca farklı filtrasyon cihazı kullanılmaktadır.
Filtrasyon cihazlarında dikkat edilmesi gerekli en önemli konu suyun cihaz içerisinden geçiş hızının iyi hesaplanmış olması gerektiğidir. Teklif / yatırım maliyetini düşürmek amaçlı yapılan uygulamalarda çoğu zaman bu konuya dikkat edilmediği görülmektedir. Bu nedenle filtrasyon cihazları işlevlerini yerine getirememekte ve kullanıcıya onarımı zaman alan, pahalı sonuçlar doğurmaktadır. İçme suyu amaçlı kullanılan sistemlerde filtrasyon cihazlarından olması gerektiği gibi yarar sağlanamamaktadır. Kullanıcının suyu analiz etme imkanı olmadığından konu anlaşılamamakta olup, kullanıcı iyi filtrelenmemiş suyu kullanmak durumunda kalmaktadır. Özellikle apartman ve site uygulamalarında bu durum sıklıkla görülmektedir.

Yumuşatma Cihazları
Su yumuşatma cihazları, suya sertlik veren ve kireçlenme olarak tabir edilen, Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) ionlarının sudan uzaklaştırılması amacıyla kullanılır. Sonuçta bu işlemi yapan mineral tankında bulunan katyonik reçinedir. Basit iyon değişim prensibi ile çalışan bu reçineler, sularda bulunan (kireçlenmeye neden olan) Kalsiyum (Ca) ve Magnezyum (Mg) iyonlarını yakalar ve bunların yerine reçine yapısındaki Sodyum (Na) iyonlarını bırakır. Reçinenin doyması dediğimiz; Sodyum (Na) iyonlarının tükenmesi durumunda ise sistem tuzlu su ile rejenere edilerek tekrar servise alınır.

Su yumuşatma cihazları kullanılacak projeye göre,
      1- Cihaz üzerinden geçen suyu otomatik olarak hesaplayarak verilen programa göre rejenerasyon işlemini otomatik olarak yapan yapan debi kontrollü,
      2- Verilen program doğrultusunda belirli zaman aralıklarıyla rejenerasyon işlemini otomatik olarak yapan zaman kontrollü olarak seçilmektedirler.

İstenilen su sertliği, suyun kullanıldığı yere / amaca göre değişim göstermektedir. 10 Fransız serliğinin üzerindeki suların mutlaka yumuşatılması gereklidir.
Hassas kullanım alanı olmadığı müddetce 3-6 Fransız sertliğindeki su kullanım açısından idealdir.
Su sertlikleri;
        0 -   5 Fransız ; çok yumuşak,
        5 - 10 Fransız ; yumuşak,
      10 - 20 Fransız ; orta sert,
      20 - 30 Fransız ; sert,
        > - 30 Fransız ; çok sert, su olarak derecelendirilmektedir.

(Antalya ili şebeke su sertliği kaynağa göre değişmekle birlikte 32 - 49 Fransız arasında değişmektedir)    Bakınız:    Anyalya İli Şebeke Suyu Analiz Raporları


© permoakdeniz.com